Duolingo | for Students

| ระยะเวลาการเข่งขัน

เริ่มการแข่งขัน วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา (09.00 น.) - วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 (00.00 น.)

| กติกาการแข่งขัน

 1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และเป็นนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565 และไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศในการ แข่งขัน Duolingo ครั้งที่ผ่านมา

 2. ผู้เข้าแข่งขันต้องเล่นด้วยตเอง หากตรวจพบว่ามีการเล่นจากหลายเครื่องหลายอุปกรณ์ในเวลาเดียวกัน หรือมีการให้บุคคลอื่นช่วยเล่นจะตัดสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขันทันที

 3. ผู้เข้าแข่งขัน ต้องเข้าร่วมกลุ่มการแข่งขันที่ มหาวิทยาลัยจัดขึ้นตามวันเวลาที่กำหนด คะแนนจะเริ่มนับใหม่
  ตั้งแต่วันที่
  16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.

 4. Email ที่ใช้สมัครเข้าโครงการ ต้องเป็น Email ที่ไม่เคยใช้ในการแข่งขัน Duolingo มาก่อน

 5. ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าร่วมการแข่งขันเมื่อลงทะเบียนแอพลิเคชัน duolingo แล้วเปลี่ยนชื่อผู้ใช้เป็น รหัสนักศึกษา ตามด้วยชื่อนามสกุลภาษาไทย

เช่น 6535410199 อารญา ทดสอบ

 1. เกณฑ์การให้รางวัล พิจารณาดังต่อไปนี้

5.1 ผู้ชนะเลิศรางวัลที่ 1 พิจารณาจาก

 1. ได้คะแนน 80,000 xp ขึ้นไป และจะต้องเล่น ทุกบทเรียนในแต่ละระดับให้ผ่านทุกบทเรียน ถึงทักษะ กริยานาม หน่วย 3 หรือ หน่วย 30 บรรยายธรรมชาติรอบตัว, แปลงคำกริยาเป็นคำนาม (สำหรับแอพที่อัพเดทแล้ว) เป็นคนแรก

 2. ผ่านการทดสอบจากคณะกรรมการพิจารณาทักษะ

5.2 อันดับ 2 และอันดับ 3 พิจารณาจาก

 1. พิจารณาจากคะแนน xp ตามลำดับที่ 2 และ 3 และจะต้องเล่น ทุกบทเรียนในแต่ละระดับให้ผ่านทุกบทเรียน ถึงทักษะ คุณศัพท์ 3 หน่วย หรือ หน่วยที 25 ขยายความหมายคำนาม (สำหรับแอพที่อัพเดทแล้ว)

 2. ผ่านการทดสอบจากคณะกรรมการพิจารณาทักษะ

5.3 รางวัลพิเศษ พิจารณาจาก ได้คะแนน 8,000 xp ขึ้นไป 50 คนแรก

 1. กรณีครบกำหนดระยะเวลา 2 เดือนและยังไม่มีผู้เข้าแข่งได้รับคะแนน xp ตามเงื่อนไขที่กำหนดผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาการมอบรางวัล

 2. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับรางวัลก็ต่อเมื่อไม่มียอดค้างชำระค่าเทอมกับทางมหาวิทยาลัย

 3. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


หมายเหตุ ผู้เข้าแข่งขัน หมายถึง นักศึกษาใหม่ รหัส 65 ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ duolingo หรือ นักศึกษาใหม่ รหัส 65 ที่เคยเข้าร่วมโครงการ duolingo แต่ไม่เคยได้รับรางวัล| ขั้นตอนการเข้าร่วมการแข่งขัน

  1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน พิมพ์คำว่า “Duolingo” ใน Google Play (สำหรับระบบ Android ) หรือ App Store (สำหรับระบบ iOS)

  2. ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน Duolingo (วิธีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน Duolingo)

  3. เมื่อสมัครแอปพลิเคชัน Duolingo เรียบร้อยแล้วแก้ไขชื่อโปรไฟล์ คือ รหัสนักศึกษา ตามด้วยชื่อ นามสกุล เช่น 6535410199 อารญา ทดสอบ (วิธีการเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์)

  4. เข้าร่วมกลุ่มการแข่งขัน รหัสเข้ากลุ่ม : คลิ๊กที่นี่

| รางวัล

ชนะเลิศอันดับ1

iPad Wifi

128 GB
จำนวน 1 รางวัล

อันดับ 2 และ อันดับ 3

Mi watch Lite
(หรือรุ่นใกล้เคียง)

จำนวน 2 รางวัล

รางวัลพิเศษ

คูปองอาหาร 100 บาท

คูปองร้านอาหาร ร้าน Health & Clean
(ร้านอาหารของมหาวิทยาลัย)

100 บาท
จำนวน 50 รางวัล

หมายเหตุ คูปองอาหารใช้ได้เฉพาะที่ร้าน Health & Clean (ร้านอาหารของมหาวิทยาลัย) เท่านั้น

| ข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดตามผลคะแนนได้ที่

Line ID